"Mọi thứ trong nhà dường như cũ kỹ và hoang sơ, giống như những di vật của thời xa xưa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Mọi thứ trong nhà dường như cũ kỹ và hoang sơ, giống như những di vật của thời xa xưa." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi thứ trong nhà dường như cũ kỹ và hoang sơ, giống như những di vật của thời xa xưa." câu này tiếng anh dịch: Everything in the house seemed old and untouched, like relics of an ancient time.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.