"Có một nhà trọ nhỏ và không vệ sinh lắm gần đó." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Có một nhà trọ nhỏ và không vệ sinh lắm gần đó." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một nhà trọ nhỏ và không vệ sinh lắm gần đó." câu này dịch sang tiếng anh là: There was a small and not very sanitary inn nearby.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login