"Cô lê bước qua lớp lá rụng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô lê bước qua lớp lá rụng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô lê bước qua lớp lá rụng." câu này tiếng anh dịch: She trudged through the mush of fallen leaves.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login