"Họ làng bị cướp phá và mùa màng của họ bị phá hủy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Họ làng bị cướp phá và mùa màng của họ bị phá hủy." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ làng bị cướp phá và mùa màng của họ bị phá hủy." tiếng anh là: They villages were pillaged and their crops destroyed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login