"Chính sách tái chế của chúng tôi đang nhận được một báo chí tốt." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chính sách tái chế của chúng tôi đang nhận được một báo chí tốt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính sách tái chế của chúng tôi đang nhận được một báo chí tốt." tiếng anh câu này dịch: Our recycling policy is getting a good press.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login