"Điều chờ đợi chính trị gia là sự nghi ngờ và không thân thiện từ người dân địa phương." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Điều chờ đợi chính trị gia là sự nghi ngờ và không thân thiện từ người dân địa phương." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều chờ đợi chính trị gia là sự nghi ngờ và không thân thiện từ người dân địa phương." dịch câu này sang tiếng anh: What awaited the politician was suspicion and unfriendliness from the local residents.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login