"Cô đã cam kết giữ bí mật nghiêm ngặt." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô đã cam kết giữ bí mật nghiêm ngặt." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã cam kết giữ bí mật nghiêm ngặt." tiếng anh dịch: She was pledged to keep it a strict secret.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login