"Công việc sẽ có giá trong khu phố hai triệu đô la." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Công việc sẽ có giá trong khu phố hai triệu đô la." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc sẽ có giá trong khu phố hai triệu đô la." dịch câu này sang tiếng anh là: The work will cost in the neighborhood of two million dollars.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login