"Jerry, đây là bạn tôi Lucinda." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Jerry, đây là bạn tôi Lucinda." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jerry, đây là bạn tôi Lucinda." câu này dịch sang tiếng anh là: Jerry, this is my friend Lucinda.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login