"Ông đã chính thức bị kiểm duyệt vì xử lý tình huống này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông đã chính thức bị kiểm duyệt vì xử lý tình huống này." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã chính thức bị kiểm duyệt vì xử lý tình huống này." tiếng anh là: He was officially censured for his handling of the situation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login