"Bạn hát như một chuyên gia thực sự." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bạn hát như một chuyên gia thực sự." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn hát như một chuyên gia thực sự." dịch câu này sang tiếng anh là: You sing like a real professional.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login