"Nhút nhát là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của cô." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Nhút nhát là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của cô." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhút nhát là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của cô." tiếng anh câu này là:Shyness is one of her most endearing qualities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login