"Anh nâng ly lên miệng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh nâng ly lên miệng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh nâng ly lên miệng." tiếng anh câu này dịch: He lifted his glass to his mouth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login