"Đừng lo lắng về chỗ ở của bạn - tất cả đều được chăm sóc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đừng lo lắng về chỗ ở của bạn - tất cả đều được chăm sóc." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng lo lắng về chỗ ở của bạn - tất cả đều được chăm sóc." câu này tiếng anh dịch: Don't worry about your accommodation - it's all taken care of.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login