"Karen bắt đầu chơi bóng rổ khi cô sáu tuổi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Karen bắt đầu chơi bóng rổ khi cô sáu tuổi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Karen bắt đầu chơi bóng rổ khi cô sáu tuổi." câu này dịch sang tiếng anh:Karen began playing basketball when she was six.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login