"Các cảnh sát đã bị tấn công bởi một trận mưa đá." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các cảnh sát đã bị tấn công bởi một trận mưa đá." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cảnh sát đã bị tấn công bởi một trận mưa đá." tiếng anh là: The policemen were assailed by a shower of stones.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login