"Đám đông đã tăng lên khoảng 10.000." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đám đông đã tăng lên khoảng 10.000." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đám đông đã tăng lên khoảng 10.000." dịch câu này sang tiếng anh là: The crowd swelled to around 10,000.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login