"Các nhà kinh tế đã hoan nghênh quyết định tăng lãi suất." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các nhà kinh tế đã hoan nghênh quyết định tăng lãi suất." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà kinh tế đã hoan nghênh quyết định tăng lãi suất." tiếng anh dịch: Economists have welcomed the decision to raise interest rates.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login