"Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều tin vào phép thuật và phù thủy." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều tin vào phép thuật và phù thủy." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều tin vào phép thuật và phù thủy." tiếng anh câu này dịch: At that time most people believed in sorcery and witchcraft.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login