"Toàn bộ trái tim của chúng tôi nổi dậy chống lại cách phụ nữ đã được đối xử cho đến nay." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Toàn bộ trái tim của chúng tôi nổi dậy chống lại cách phụ nữ đã được đối xử cho đến nay." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Toàn bộ trái tim của chúng tôi nổi dậy chống lại cách phụ nữ đã được đối xử cho đến nay." câu này tiếng anh dịch: Our whole hearts revolt against the way women have hitherto been treated.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login