"Đã không có mưa trong nhiều tháng và đất khô xương." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Đã không có mưa trong nhiều tháng và đất khô xương." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã không có mưa trong nhiều tháng và đất khô xương." tiếng anh dịch: There had been no rain for months and the land was bone dry.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login