"Việc trình bày các giải thưởng sẽ bắt đầu lúc ba giờ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Việc trình bày các giải thưởng sẽ bắt đầu lúc ba giờ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc trình bày các giải thưởng sẽ bắt đầu lúc ba giờ." câu này tiếng anh là: The presentation of prizes will begin at three o'clock.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login