"Bánh mì trắng thực sự chỉ là một biến thể của bánh mì Pháp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bánh mì trắng thực sự chỉ là một biến thể của bánh mì Pháp." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bánh mì trắng thực sự chỉ là một biến thể của bánh mì Pháp." tiếng anh là: White bread is really just a variation of French bread.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login