"Bạn sẽ đi với tôi đến cửa hàng?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bạn sẽ đi với tôi đến cửa hàng?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ đi với tôi đến cửa hàng?" dịch sang tiếng anh là: Will you come with me to the store?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login