"Các cuộc biểu tình là chương trình lớn nhất của tình trạng bất ổn xã hội kể từ khi chính phủ lên nắm quyền." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các cuộc biểu tình là chương trình lớn nhất của tình trạng bất ổn xã hội kể từ khi chính phủ lên nắm quyền." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cuộc biểu tình là chương trình lớn nhất của tình trạng bất ổn xã hội kể từ khi chính phủ lên nắm quyền." tiếng anh câu này dịch: The protests were the biggest show of social unrest since the government came to power.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login