"Các nhân viên của công ty thực hành kinh tế trong việc làm mọi thứ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các nhân viên của công ty thực hành kinh tế trong việc làm mọi thứ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhân viên của công ty thực hành kinh tế trong việc làm mọi thứ." câu này tiếng anh dịch: The employees of the firm practised economy in doing everything.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login