"Các nhà quản lý đã được đóng lại với nhau trong văn phòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Các nhà quản lý đã được đóng lại với nhau trong văn phòng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà quản lý đã được đóng lại với nhau trong văn phòng." tiếng anh là: The managers were closeted together in the office.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login