"Tên của Nixon đã trở thành đồng nghĩa với vụ bê bối chính trị." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tên của Nixon đã trở thành đồng nghĩa với vụ bê bối chính trị." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên của Nixon đã trở thành đồng nghĩa với vụ bê bối chính trị." tiếng anh câu này dịch: Nixon's name has become synonymous with political scandal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login