"Đó là cuộc chiến đầu tiên đưa ông lên nắm quyền." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đó là cuộc chiến đầu tiên đưa ông lên nắm quyền." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là cuộc chiến đầu tiên đưa ông lên nắm quyền." dịch câu này sang tiếng anh là: It was the war that first brought him to power.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login