"Có một sự lựa chọn hàng loạt của các sinh viên bên ngoài văn phòng chính của trường đại học." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Có một sự lựa chọn hàng loạt của các sinh viên bên ngoài văn phòng chính của trường đại học." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một sự lựa chọn hàng loạt của các sinh viên bên ngoài văn phòng chính của trường đại học." câu này tiếng anh là: There was a mass picket by students outside the main office of the university.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login