"Chúng tôi đã vượt qua một vài mùa đông cuối cùng ở miền Nam." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chúng tôi đã vượt qua một vài mùa đông cuối cùng ở miền Nam." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã vượt qua một vài mùa đông cuối cùng ở miền Nam." dịch sang tiếng anh: We have passed the last few winters in the south.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.