"Tôi cảm thấy một sự thôi thúc không thể kiểm soát được để hét lên." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi cảm thấy một sự thôi thúc không thể kiểm soát được để hét lên." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy một sự thôi thúc không thể kiểm soát được để hét lên." dịch sang tiếng anh là: I felt an uncontrollable urge to scream.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login