"Trung thực sẽ không bao giờ được giảm giá." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Trung thực sẽ không bao giờ được giảm giá." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trung thực sẽ không bao giờ được giảm giá." câu này dịch sang tiếng anh:Honesty will never be at a discount.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login