"Các nhà tài trợ đã thực hiện các cam kết với tổng trị giá gần 4 triệu đô la." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các nhà tài trợ đã thực hiện các cam kết với tổng trị giá gần 4 triệu đô la." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà tài trợ đã thực hiện các cam kết với tổng trị giá gần 4 triệu đô la." dịch sang tiếng anh: Donors have made pledges totaling nearly $4 million.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login