"Chống lại sự cám dỗ để mua các mặt hàng cho đến khi bạn chắc chắn bạn cần nó." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Chống lại sự cám dỗ để mua các mặt hàng cho đến khi bạn chắc chắn bạn cần nó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chống lại sự cám dỗ để mua các mặt hàng cho đến khi bạn chắc chắn bạn cần nó." câu này dịch sang tiếng anh:Resist the temptation to buy the item until you're certain you need it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login