"Các võ sĩ bị đánh gục." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các võ sĩ bị đánh gục." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các võ sĩ bị đánh gục." tiếng anh là: The boxer was knocked out cold.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login