"Trông cô đã sẵn sàng bật khóc." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Trông cô đã sẵn sàng bật khóc." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trông cô đã sẵn sàng bật khóc." câu này tiếng anh là: She looked ready to burst into tears.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login