"Tôi không thấy xe của bạn, vì vậy tôi cho rằng bạn đã đi ra ngoài." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi không thấy xe của bạn, vì vậy tôi cho rằng bạn đã đi ra ngoài." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thấy xe của bạn, vì vậy tôi cho rằng bạn đã đi ra ngoài." câu này tiếng anh dịch: I didn't see your car, so I assumed you'd gone out.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login