"Tôi xin lỗi, tôi đã quên tên của bạn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi xin lỗi, tôi đã quên tên của bạn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin lỗi, tôi đã quên tên của bạn." câu này dịch sang tiếng anh:I'm sorry, I've forgotten your name.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login