"Nước của chúng ta sẽ không tồn tại lâu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nước của chúng ta sẽ không tồn tại lâu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước của chúng ta sẽ không tồn tại lâu." dịch sang tiếng anh: Our water will not last long.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login