"Âm thanh và ánh sáng là vô hình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Âm thanh và ánh sáng là vô hình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Âm thanh và ánh sáng là vô hình." tiếng anh là: Sound and light are intangible.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login