"Ông không bao giờ có được bất cứ nơi nào trong chính trị. Ông chỉ là một người cũng chạy" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Ông không bao giờ có được bất cứ nơi nào trong chính trị. Ông chỉ là một người cũng chạy" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông không bao giờ có được bất cứ nơi nào trong chính trị. Ông chỉ là một người cũng chạy" tiếng anh dịch: He never got anywhere in politics.He's just an also-ran
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login