"Đừng ngồi trên báo của tôi. Bạn sẽ nhăn nó!" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đừng ngồi trên báo của tôi. Bạn sẽ nhăn nó!" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng ngồi trên báo của tôi. Bạn sẽ nhăn nó!" câu này dịch sang tiếng anh là: Don't sit on my newspaper. You'll crease it!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login