"Tôi đã trở nên quá già cho các mối quan hệ lãng mạn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi đã trở nên quá già cho các mối quan hệ lãng mạn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã trở nên quá già cho các mối quan hệ lãng mạn." câu này tiếng anh là: I was getting too old for romantic relationships.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login