"Người đàn ông đã đưa ra một tên và địa chỉ sai." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Người đàn ông đã đưa ra một tên và địa chỉ sai." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông đã đưa ra một tên và địa chỉ sai." dịch sang tiếng anh: The man had given a false name and address.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login