"Trước tiên chúng ta phải suy nghĩ liệu kế hoạch này có khả thi hay không." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Trước tiên chúng ta phải suy nghĩ liệu kế hoạch này có khả thi hay không." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trước tiên chúng ta phải suy nghĩ liệu kế hoạch này có khả thi hay không." câu này dịch sang tiếng anh:We've got to think first whether this plan is doable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login