"Nó gửi một phi tiêu khủng bố qua cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Nó gửi một phi tiêu khủng bố qua cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó gửi một phi tiêu khủng bố qua cô." tiếng anh dịch: It sent a dart of terror through her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login