"Tất cả các ban nhạc đã thử nghiệm với thuốc, đặc biệt là LSD." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tất cả các ban nhạc đã thử nghiệm với thuốc, đặc biệt là LSD." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các ban nhạc đã thử nghiệm với thuốc, đặc biệt là LSD." dịch sang tiếng anh: All the band experimented with drugs, particularly LSD.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login