"Thủ kho đã ký một đơn khiếu nại buộc tội họ mua sắm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Thủ kho đã ký một đơn khiếu nại buộc tội họ mua sắm." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thủ kho đã ký một đơn khiếu nại buộc tội họ mua sắm." câu này dịch sang tiếng anh là: The storekeeper signed a complaint accusing them of shoplifting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login