"Ông đã được đưa đến nhiệm vụ vì không báo cáo vấn đề trước đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ông đã được đưa đến nhiệm vụ vì không báo cáo vấn đề trước đó." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã được đưa đến nhiệm vụ vì không báo cáo vấn đề trước đó." tiếng anh là: He was taken to task for not reporting the problem earlier.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login